GISwerk is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op het gebruik van ruimtelijke informatie, de systemen en de mensen die zich daar mee bezighouden. GISwerk staat voor een pragmatische aanpak, waarbij de inzet van Geo-ICT geen doel maar een middel is.

GISwerk is een eenmanszaak dat anders dan in prijs, in kwaliteit niet onderdoet voor grotere organisaties. Op deze website vindt u informatie over wat ik doe en hoe ik werk.

Indien u meer informatie wilt kunt u met mij contact op nemen.

Het werkveld van de ruimtelijke informatievoorziening wordt getypeerd door de interactie tussen mensen, processen, gegevens en systemen.

Kennis van en ruime ervaring met mens en organisatie, systemen en methodieken kenmerkt GISwerk.

Co Drost, de specialist achter GISwerk, heeft ruime ervaring met de verschillende aspectenvan het werken met ruimtelijke informatie. Deze ervaring heeft hij opgedaan bijverschillende werkgevers en een groot scala aan projecten, waarin hij zowel als projectleider, adviseur, analist en specialist op het gebied van implementatie, informatievoorziening, applicatiebouw en bestandsopbouw/gegevensinwinning heeft gewerkt. De aspecten tijd, prijsen kwaliteit zijn hierbij altijd belangrijke sturingsmechanismen.